Welcome! You can now press the play button on the Boom Box. The Lyrics is here.
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. 0-9.

 

 

 

  Da Grin Lyrics
  Albums  Biography  Interviews  Pictures

Name: Da Grin
Song Title: Pon Pon Pon Lyrics

Verse 1
Omo naija ni mi, naija lo bi
mi si
naija ni moti bere si ni ka
abc, omo naija
mo le fie yin shi pepsi, awa
naija wun gbo wa lori bbc, ti
omode ba buru, ole fe di bad
boy, te ba tu rap boy, you
can feel it as a bad toy
mumsy ni ki ma lo church,
ki 'm mo la david, ki ma mu
ladies ja de ninu wonderful
kick, eyin te rap, but e kpe ra
yin ni rappers, mi se mugu
omo mio de dey pampers,
mi di ti, gba gbe wi kpe mo
lu ti, mo'n gbo yin ema'n ko
ja lorii b.r.t to ba wo so le
bo so kun lo ma ti bole, mi
o ni five friends, mio kin se
oshiomole, olebere mo le
or ko komole, lo le, mo sha
mo kpe, ole o le,

Chorus:
Mo le nu bi, pon pon pon
pon (x8)


 

 

Verse 2
Awun ti ijebu wun fi mi

shere bi foko, mi'n se agba
to lo soko tio fe oko, iro ko,
awun sisi fe mu mi she oko
shokoyokoto wa ti mo kpe
olobe lo loko, omo naija,
mio maga, mio mugu, awun
ibo wun fi mi shere bi ugu,
to ba ri mi, wun ni o boy
she you be ibo, she you be
anambra abi you be imo
ogun, ti awun girls ba ri mi
wun a ni omo o dun, bi mo
she'n rap, ero bi kpe mo'n
lo ogun, am a soldier boy
you call me aka ogun, last
album mi to ja de, wun ni
kpe ko ta, to ba gbo nsi
oma fi hip hop jo bata, ilu
oba to jo no, ewa lo bu si
(Repeat Chorus)

Verse 3
You are so sick, let dem
know we aare taking over
men, ye, you know what it
is, you know what it was
baby lets go
awun artist yin ni naija emi
ni wun shi ma ja, ko ma
sare gbagbe bata bi ki bate
e ja, aba se bi elomi se ni
nu yin oshin ni hit, to ba to
time kan, eyin bawo, eni le
sit, ema le, igba yen lama fi
oju mo bale, ama fi rap rap
yin kpo, ese yin oni bale,
ewo mi ki'm fi fale, ewo mi
ki'm fi ale, to ba wad a bi
iro, oya now eje adale, mo
ti so fun yin tele mio lo si bi
kon kon, mo ti lo so do lo fo
ori mi kpelu kon kon, mo
mu kon kon yen mo so si
odo w obo se'n lo, eni wa
mi ti, ani ro ogun nib o lo lo
anywhere ti'm ba n'lo mi o'n
se omo odun kan, and
anywhere ti'mba nlo mo fe
ma lo kpelu ibun, mo ni lati
get yie larin ose kan tori oti
di dun dun
(Repeat Chorus)

Da Grin - Pon Pon Pon Lyrics

Africa Music Lyrics

( If you find errors and need to make corrections, pls submit Here )